Verktøy for telling av tegn og ord

Tegnteller

Skriv inn tekst eller

(.doc, .docx or .txt)

Details

Tegn (inkludert mellomrom)

Tegn (uten mellomrom)

Mellomrom

Ord

Setninger

Avsnitt

Unike ord

Korte ord ( <=3 tegn)

Lange ord (>=7 tegn)

Gjennomsnittlig ordlengde (tegn)

Gjennomsnittlig setningslengde (ord)

Ord

Tegn (inkludert mellomrom)

Tegn (uten mellomrom)

Tegn og Ord tellere er et gratis online verktøy for raskt å telle tegn, bokstaver og ord i en tekst. Det er bare å skrive inn teksten i tekstfeltet og vi vil beregne antall tegn tegn (med og uten mellomrom) og (unik) antall ord og avsnitt for deg.

Du kan kopiere og lime inn teksten din inn i tekstfeltet ovenfor, eller du kan skrive inn tegn og ord. Telleren vil bli oppdatert med det samme, og vil vise antall tegn, ord, setninger, avsnitt og hvitt mellomrom i teksten din.

Facebook

Facebook Tellegrense for tegn
Facebook status 63206
Facebook brukernavn 50
Facebook side beskrivelse 155
Facebook kommentarer 8000

Instagram

Instagram Tellegrense for tegn
Instagramtekst 2200
Instagram biografi 150
Instagram brukernavn 30
Instagram Hashtag 30

LinkedIn

LinkedIn Tellegrense for tegn
LinkedIn oppsummering 2000
LinkedIn Firmaoppdatering 700
LinkedIn Firmanavn 100
LinkedIn Anbefaling 3000

YouTube

YouTube Tellegrense for tegn
YouTube video tittel 70
YouTube beskrivelse 5000
YouTube tittel spilleliste 60

Pinterest

Pinterest Tellegrense for tegn
Pinterest beskrivelse 500
Pinterest profilnavn 20

Github

Github Tellegrense for tegn
GitHub Depotnavn 100
GitHub Brukernavn 39
GitHub Gi beskjed 122
Git Filnavn 4096

Google

Google Tellegrense for tegn
Tittel 50-60
Meta Beskrivelse 155–160

Twitter

Twitter Tellegrense for tegn
Twitter Tweet 280
Twitter profilnavn 20
Twitter DM`s 10000