Công cụ đếm ký tự và từ

Đếm số ký tự online

Điền văn bản hoặc

(.doc, .docx or .txt)

Details

Số ký tự (bao gồm khoảng trống)

Số ký tự (không bao gồm khoảng trống)

Khoảng trống

Số từ

Số câu

Số đoạn văn

Số từ không trùng lặp

Số từ ngắn (ít hơn 3 ký tự)

Số từ dài (nhiều hơn 7 ký tự)

Độ dài trung bình của từ (ký tự)

Độ dài trung bình của câu (từ)

Số từ

Số ký tự (bao gồm khoảng trống)

Số ký tự (không bao gồm khoảng trống)

Bộ đếm số ký tự và chữ là một công cụ trực tuyến miễn phí dùng để đếm số ký tự, chữ, và từ trong một đoạn văn bản một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần điền văn bản của bạn vào khu vực văn bản và chúng tôi sẽ giúp bạn đếm số ký tự (bao gồm hoặc không bao gồm khoảng trống) cùng với số từ (không trùng lặp) và đoạn văn.

Bạn có thể sao chép và dán văn bản mà bạn cần đếm ký tự hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các ký tự và từ của bạn vào vùng văn bản. Bộ đếm sẽ được cập nhật tức thì và hiển thị số lượng ký tự, từ, câu, đoạn văn và khoảng trống trong văn bản của bạn.

Công cụ này hoạt động trên tất cả các thiết bị. Bộ đếm có thể hoạt động tốt bất kể bạn sử dụng điện thoại di động, máy tính, bảng điều khiển hay máy tính bảng.

Facebook

Facebook Giới hạn số lượng ký tự
Dòng trạng thái Facebook 63206
Tên đăng nhập Facebook 50
Miêu tả trang Facebook 155
Bình luận Facebook 8000

Instagram

Instagram Giới hạn số lượng ký tự
Chú thích trên Instagram 2200
Thông tin Instagram 150
Tên đăng nhập Instagram 30
Hashtag trên Instagram 30

LinkedIn

LinkedIn Giới hạn số lượng ký tự
Phần tóm tắt LinkedIn 2000
Cập nhật trang LinkedIn doanh nghiệp 700
Tên trang doanh nghiệp trên LinkedIn 100
Lời giới thiệu trên LinkedIn 3000

YouTube

YouTube Giới hạn số lượng ký tự
Tiêu đề YouTube video 70
Đoạn mô tả Youtube 5000
Tiêu đề danh sách phát trên YouTube 60

Pinterest

Pinterest Giới hạn số lượng ký tự
Đoạn mô tả Pinterest 500
Tên đăng nhập Pinterest 20

Github

Github Giới hạn số lượng ký tự
Tên kho thư mục Github 100
Tên đăng nhập Github 39
Ghi chú lệnh thực hiện lưu trạng thái Github 122
Tên tập tin Git 4096

Google

Google Giới hạn số lượng ký tự
Tiêu đề 50-60
Đoạn giải thích chi tiết 155–160

Twitter

Twitter Giới hạn số lượng ký tự
Dòng cập nhật Twitter 280
Tên đăng nhập Twitter 20
Tin nhắn Twitter 10000